Όροι εγγύησης

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 1. Το CENTERSHOP.GR βεβαιώνει ότι σύμφωνα με την εγγύηση οι συσκευές λειτουργούν άριστα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.
 2. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόν ή στην ειδική θέση του έντυπου εγγύησης, όπως επίσης και στην νόμιμη απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο αγοράς.
 3. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξη αγοράς του προϊόν και του εντύπου εγγύησης.
 4. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το CENTERSHOP θα επισκευάσει το προβληματικό προϊόν, αναλαμβάνοντας το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν.
 5. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της εταιρίας CENTERSHOP
 6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος το A-store θα αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
 7. Ο χρόνος της επισκευής των προϊόντων εντός εγγύησης αποφασίζεται αποκλειστικά από το a-store
 8. Τα έξοδα μεταφοράς για την επισκευή του προϊόν που είναι εντός εγγύησης προς το κατάστημα CENTERSHOP και προς τον καταναλωτή μετά των 14 ημερών από την ημ/νία αγοράς της έκδοσης ΔΑΤ, Απ. Λιανικής επιβαρύνουν τον καταναλωτή.
 9. Τα έξοδα μεταφοράς για την επισκευή του προϊόν που είναι εντός εγγύησης προς το κατάστημα CENTERSHOP και προς τον καταναλωτή μέχρι 14 ημερών από την ημ/νία αγοράς της έκδοσης ΔΑΤ, Απ. Λιανικής επιβαρύνουν την εταιρία CENTERSHOP.


Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:

 1. Η βλάβη προκλήθηκε επειδή ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί ή δεν συντηρεί τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρηστών.
 2. Η βλάβη προκλήθηκε από νερό, πτώση ή απρόσεκτη φύλαξη.
 3. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την A-store άτομο.
 4. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.